is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTZIJDE.

255

vaardigd wordt, zeer gemakkelijk ontvlambaar is, moet men dezen, voordat hij verwerkt wordt, eerst deze gevaarlijke eigenschap ontnemen. Het ligt toch voor de hand dat, als'de kunstzijde moet mededingen met de natuurlijke, haar brandbaarheid niet grooter mag zijn dan die van deze laatste. Om dit te bereiken, moet de nitrocellulose weer opnieuw worden omgezet tot eenvoudige cellulose. Noch het uiterlijk aanzien evenwel, noch eenigerlei andere qualiteit van de cellulosezijde mag onder dit proces, dat men het denitreeren zou kunnen noemen, ook maar eenigszins lijden.

Het bedenken van een practische en niet al te kostbare methode van zulk denitreeren was een der grootste moeilijkheden van dit proces. De pas gesponnen zijde wordt voor dit doel behandeld met daarvoor geschikte reductiemiddelen, onder welke men b.v. de polysulfureten en sulfocarbonaten der alkaliën, alkalische aarden en aarden zou kunnen noemen. Er ontstaat dan na zorgvuldig wasschen en uitdrogen een stof, die, als zij vooraf gebleekt, gekleurd en tot draden verwerkt is, kan beschouwd worden als bruikbare kunstzijde, die niet lichter in brand zal raken dan de watten of papiervezels, waaruit zij vervaardigd werd.

Men zal zich niet al te zeer verwonderen, dat Chardonnet- op den duur niet de eenige was, wien het gelukte, kunstzijde te maken. Ook duitsche chemici hebben het probleem opgelost, o.a. Dr. Fr. Lehner in Augsburg, wien het door een bijzondere methode gelukt is, draden te verkrijgen die niet dikker zijn dan katoenen draden en een even grooten glans bezitten als natuurzijde.

Het gebruik van nitrocellulose tot het verkrijgen van kunstzijde levert evenwel technisch velerlei moeilijkheden op. Niet alleen het gevaar voor ontploffingen bij de geheele bewerking, dat door het gebruik maken van gemakkelijk ontbrandbare oplossingsmiddelen, zooals aether, nog werd vermeerderd, maar ook de vele moeilijkheden, aan een complete denitreering van den cellulosedraad verbonden, deden het vinden van een andere manier om kunstzijde te maken, wenschelijk voorkomen.

Pauly in München-Gladbach vermijdt b.v. het nitreeren der cellulose door deze in koperoxyde-ammoniak op te los-