is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN MES0P0TAM1E.

vinden. De dadelpalm is in de Delta overal inheemsen, terwijl de dadelbosschen rondom Basra op ongeveer 10 millioen palmen worden geschat. Van Anah zegt men, dat dadels en tarwe er in 't wild groeien.

De winter is streng en koud, de zomer langdurig en zeer heet. De vee-stand is groot en zijne kwaliteit onovertroffen.

De oude Mahomed Pasja il Daghistani heeft in zijn stallen bij Azazia aan den Tigris 200 prachtige Arabische merries. Levend vee zal in dit land altijd een hoofdtak van alle export vormen.

De Delta is buitengewoon vlak. Bagdad, ongeveer 900 K.M. van de zee gelegen, ligt slechts 35 M. boven de zee. Tegenover Bagdad is de bedding van den Euphraat wat hooger als die van den Tigris. Tusschen beide rivieren ligt een dal, doorsneden door de zware dijken van de oude kanalen, die den indruk van kleine heuvels maken.

De wateren der beide rivieren en de grond zijn geel en geheel verschillend van de bijna zwarte aarde van Egypte. Water en grond zijn zeer kalkrijk. Dientengevolge is ook het land meer brokkelig en poreus dan de vaste kleigrond van het Nijldal. Scheikundige analyses hebben aangetoond, dat water en grond buitengewoon rijk zijn aan chemische meststoffen.

Bij Beled bestaat de Delta ten eerste uit groote kale vlakten van klei met de vervallen dijken van tallooze kanalen, die heden nog een sprekend getuigenis geven van den wanhopigen strijd om 't bestaan, die dé eerste bebouwers van de Delta hebben moeten strijden, toen de dijken werden afgegraven en. het water daalde. Daarop volgen afwisselend vlak land met een doornachtige legurninose bebouwd, die in den winter afsterft, en weer dezelfde kale stukken grond die wij in 't N. gezien hebben. Dicht bij de rivier staan heele bosschen zoethout-heesters en weer doornachtige leguminosen. De rivier-oevers, vooral die van den Euphraat, en voornamelijk daar waar de oever vooruitspringt, zijn dicht begroeid met populieren en wilgen. Aan den Boven-Euphraat ziet men, als men dicht bij Babyion komt, groote uitgestrektheden braakland door ge-