is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONDERWIJSMETHODEN VAN MARIA MONTESSORI.

75

kunst is, om eene te voren ongekende gedachte uit de geschreven of gedrukte teekens te halen.

Als een kind met beweegbare letters een woord samenstelt of het schrijft, heeft het volop tijd tot nadenken en kiezen, terwijl, lezen beteekent onmiddellijk of ten minste zeer vlug de letters vertolken, die door anderen gekozen en gerangschikt zijn. Bij de Montessori-methode wordt het lezen leeren wel door het schrijven vergemakkelijkt, maar het is niet hetzelfde en de beide kundigheden worden niet tegelijkertijd verkregen.

Het spel van het leeren lezen.

Bij het onderwijs in het lezen negeert Maria Montessori het traditioneele spellen — het a, b = ab, b, a = ba uit onze kinderjaren. Wat zij doet is dit: Zij schrijft in duidelijk loopend schrift een aantal, den kinderen goed bekende woorden, voor het meerendeel namen van bekende voorwerpen op stukken karton. Als het eenigszins mogelijk is, wordt het woord, nadat het ontcijferd is, naast het voorwerp zelf geplaatst, En dit is meestal mogelijk, want de kinderhuizen hebben de meeste voorwerpen van het dagelij ksch leven in het bezit, zooal niet in de natuurlijke grootte, dan toch in den vorm van speelgoed. Er wordt geen verschil gemaakt tusschen gemakkelijke en moeielijke wóórden. Alle rationeel gespelde Italiaanschc woorden zijn even gemakkelijk voor ieder die, zooals de kinderen, de waarde der letters op zichzelve kent, ofschoon het onervaren oog natuurlijk langer noodig heeft om een lang dan om een kort woord te ontcijferen. Al heel spoedig kunnen de kinderen meedoen aan een leesspelletje dat aldus toegaat: Al het meest geliefde speelgoed dat de school bezit, wordt op eene tafel uitgestald; de naam van ieder stuk wordt op een papier geschreven en de opgevouwen papieren worden in een zak gedaan; ieder kind trekt een briefje en opent het, zonder dat iemand zien mag wat erop staat; als het dan duidelijk en zonder fouten het woord uit kan spreken, geeft het papiertje hem voor het verdere deel van den dag recht op het speelgoed dat erop geschreven staat. Het succes van dit spel