is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

OVER DE BEWEERDE MINDERWAARDIGHEID

deel opschorten. Zij klinkt bevreemdend en verdient nader onderzoek in andere omgevingen, want in eene speciale omgeving waren er misschien speciale redenen voor. In elk geval kan worden gezegd, dat behalve dit nog onopgelost verschil, er geen werkelijk seksueele verschillen gevonden zijn. En eene reeks van eenige andere verschillen door verschillende onderzoekers geconstateerd en die wij ter bekorting hier alleen maar zullen opsommen, kan evenmin met geestelijke meerderheid of minderheid in verband worden gebracht. Bij vrouwen zijn namelijk de bloeddruk in het slagaderstelsel geringer, het hart kleiner en lichter, de polsslag sneller, de longencapaciteit een zevende kleiner, de schildklier grooter, de temperatuur lager en daardoor de warmte-uitstraling geringer, enz.

Al deze verschillen kunnen door verschil in ontwikkeling van spierkracht, door verschil van geslachtsleven, enz. verklaard worden.

Tot slotnummer van deze reeks hebben wij een onderscheid bewaard, dat in den laatsten tijd nog al eens ter sprake gekomen is.

Voor de vrouw zou er namelijk minder verschil tusschen rechts en links zijn dan voor den man.

„Terwijl bij den blanken man de rechter ledematen sterker en zwaarder zijn dan de linker, zijn rechter en linker ledematen bij de vrouw gelijk", schrijft Harting.1

En nu is volgens Broca, Delaunay en andere anthropologen de superioriteit van de rechter ledematen een kenmerk van hoogere ontwikkeling. De niet zoo rechtsche vrouw zou dan in een lager stadium van evolutie verkeeren.

Nu moeten wij beginnen met te verklaren, dat wij nóch over voldoende bouwstoffen noch over voldoende vakkennis beschikken om ten deze de vermelde meening van beroemde anthropologen te bestrijden. In de eerste plaats weten wij niet of cle vergelijking van mannen en vrouwen ook plaats

1) Zoo als deze mededeeling hier staat, is zij stellig onjuist, want er zijn tal van asymmetrieke vrouwen. Men zal dus moeten lezen, dat een groot aantal vrouwen symmetriek zijn, veel meer dan mannen.