is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE BEWEERDE MINDERWAARDIGHEID DER VROUW.1

Ingrijpende verschillen tusschen man en vrouw.

Tot dusver hebben wij een aantal bestaande of beweerde ■verschillen tusschen man en vrouw besproken, waarvan wij deels konden aantoonen, dat zij, voor zoover de beweringen niet aan onvolledige waarnemingen te wijten konden zijn, een gevolg waren van verschil van werkzaamheden en levenswijze; terwijl in die gevallen waarin werkelijk van seksueele verschillen sprake was, die verschillen toch geen aanleiding geven konden om daaruit tot verschil op geestelijk gebied te kunnen besluiten.

Ons betoog strekte om te trachten aan allerlei ongegronde, deels eenvoudig uit den duim gezogen beweringen den kop in te drukken; maar geenszins om daaruit tot de gevolgtrekking te komen, dat er tusschen mannen en vrouwen op geestelijk gebied geen verschil zijn zou. Het geestelijk en het lichamelijk leven zijn nauw verbonden en maar weinige menschen hebben een zoo groote wils- en geestkracht, dat hun geestelijk leven niet door hun lichamelijk leven

1) Vervolg en slot van het uit La Revue overgenomen artikel van Jean Finot (zie voor het eerste gedeelte bladz. 183—211).