is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

HET IERSCHE VRAAGSTUK.

natuur en der volkeren." Een volk is niet uitsluitend een toevallige verzameling van automatische individuen: het is een ethisch geheel, bestuurd door vergeldende gerechtigheid, onderworpen aan de straf, die de poenale sanctie is der wet, "de andere helft cler misdaad".

De geschiedenis der wereld is het oordeel der wereld, 11 Die Weltgeschichte ist das Weltgericht." Zij zou voor ons geen beteekenis hebben als dit niet zoo was; het zou een verhaal zijn van gedruisch en woede zonder dieperen zin." Het eerste vereiscbte bij een individueel mensch is begrip van plicht. wGij moet; het is tot uw hoogste welzijn dat gij dit categorisch bevel opvolgt en tot uw grootste schade als gij er niet aan gehoorzaamt." En dit is eveneens een eerste vereischte bij de verzameling van menschen die wij een volk noemen. Waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn de hoogste wetten der gemeenschap. Vreeselijke straffen zijn het natuurlijk gevolg van het verkrachten dier wetten. En hoe langer de straf op zich laat wachten, des te erger voor het volk dat ze ondergaan moet, want zij wordt interest op interest gezet.

Engeland zal vroeger of later tot den laatsten cent de straf moeten betalen voor zijne eeuwenlange onderdrukking en onmeedogende wreedheid in Ierland. Misschien reeds spoedig, want de afrekening is reeds begonnen. Maar'wie kan voorspellen waar zij zal eindigen ? Terecht schreef de dichter:

»Stern and imperious Nemesis ! Daughter of Justice most severe, Thou art the world's great arbitress, And queen of causes reigning here, Whose swift, sure hand is ever near.fic