is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAA GSCHE DJ EETQE AESTJES.

123

plantaardige voedingsmiddelen, die rijk zijn aan onverteerbare bestanddeelen. Bijna alle dierlijke voedingsmiddelen en onder de plantaardige de suikersoorten en talrijke meelpreparaten en verder ook de meeste vetten worden, op geringe sporen na, reeds in de maag of in den dunnen darm geresorbeerd, terwijl maar heel weinig er van in den dikken darm overgaat. Voedt men zich dus uitsluitend met dergelijke stoffen, dan wordt de dikke darm te weinig aan 'twerk gezet en feitelijk tot wei-kloosheid gedoemd.

Deze kunstmatig opgewekte spiertraagheid van den dikken darm nu is de meest veelvuldige ooi-zaak van de chronische constipatie en verder ook nog van de nerveuze dyspepsie.

Plantenstoffen, die veel onverteerbare bestanddeelen bevatten, zijn daarentegen voortreffelijke prikkels voor den darm, vooral wanneer zij rijk zijn aan cellulose, vliezen en kernen, zooals b.v. grof brood, vele soorten van vruchten, bladeren, stelen en wortelen. Haar inwerking op den darm is deels van scheikundigen, deels van mechanischen aard.

Juist in de onverteerbaarheid van de bij bestanddeelen die in plantenstoffen voorkomen, is haar bevorderende invloed op het normaal tot stand komen van het spijsverteringsproces gelegen.

Dit brengt ons tot het bespreken van licht verteerbaar voedsel. Wat men gewoonlijk daaronder verstaat, is samengesteld uit voedingsmiddelen die de maag snel verlaten, niet veel vergen van de spijsverteringsklieren en bijna volkomen worden geresorbeerd.

Zulk een kost. geven wij aan maagpatiënten en in vele andere gevallen waar wij aanleiding vinden om de spijsverteringsorganen zooveel mogelijk te sparen, b.v. bij koortsige patiënten.

Het begrip ,/licht verteerbaar" is evenwel betrekkelijk, d.w.z., het is niet alleen de quaestie, waaruit het voedsel bestaat, maar voornamelijk, voor wien het bestemd is; wie het moet eten. Een zelfde zoogenaamd lichtverteerbare kost kan voor iemand met een gezonde maag doch met trage darmen, in hooge mate ,/moeilijk verteerbaar" zijn en het kan in dat geval noodig zijn, er zwaar- of zelfs onverteer-