is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

HEDENDAAGSCHE DIEETQUAESTIES.

vooral bij hen, die eenigen aanleg hebben tot ziekten van hart en bloedvaten.

Al het water, dat een mensch drinkt, moet het vaatstelsel passeeren om de afscheidingsorganen te bereiken en het doorvoeren van zulke groote hoeveelheden vocht kan niet plaats hebben zonder een kolossale — en bij een zwak hart schadelijke — inspanning voor het hart.

Wanneer men b.v. aan een patiënt met schrompelnieren en een verzwakt hart dagelijks 3 liter kefir geeft, d.i. melk, die door kefirkorrels aan het gisten is gebracht, zooals dit vroeger vaak gebeurde en tegenwoordig hier en daar ook nog wel voorkomt, en als men dan ziet, dat het resultaat slecht is en het hart steeds slapper wordt, dan kan men er zeker van zijn, dat niet de 6 gram alcohol, die bevat zijn in de 3 liters kefir, doch wèl de enorme hoeveelheid water hier de schuldige is. Water, melk, soep, vruchtensap in dezelfde hoeveelheid gebruikt, zouden precies dezelfde schadelijke uitwerking gehad hebben.

Omgekeerd bestaan er, gelijk wel algemeen bekend zal zijn, menschen die als dwazen ijveren voor beperking van het waterd rinken. Bij dezen is — ik heb er vroeger reeds op gewezen — het verlangen naar een slanke taille meestal de drijfveer. Feitelijk is het nu voor de vetverbranding of in 't algemeen voor de ontvetting een volmaakt onverschillige zaak of er veel of weinig water wordt gedronken.

Indirect evenwel kan een beperkt watergebruik in 't algemeen en voornamelijk gedurende de maaltijden, vermagering te weeg brengen, doordat velen hun eetlust beginnen te verliezen en minder voedsel in zich kunnen opnemen, als zij er niet tegelijkertijd bij drinken.

En zóó komt het, dat de raad om weinig water te drinken, bij den eenen mensch het gevolg heeft, dat hij veel minder gaat eten en erg vermagert; bij den ander evenwel in dit opzicht in 't geheel geen uitwerking heeft.

Dat echter een beperkt watergebruik op zich zelf de menschen mager doet worden, is een dwaling. Evenwel is het, evenmin als te véél drinken, in alle gevallen geheel en al onschadelijk, en men handelt roekeloos als men er zonder medisch advies toe overgaat. Want zoodra de watertoevoer