is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

SCHEEPSMACHINES.

chines te bereiken. De turbines hebben boven de zuigerstang-machines verscheiden voordeden. De stoom wordt niet met vet bezwangerd en kan dus, tot water gecondenseerd, weer naar den ketel teruggevoerd worden; de turbines zijn minder hoog en kunnen daardoor op oorlogschepen gemakkelijker door pantserdekken beschermd worden; de machines werken stiller en rustiger en hebben niet zoo n uit elkander werkenden invloed op de schepen; bovendien hebben ze nog andere voordeden ; maar de brandstofbezuiniging schijnt niet zoo aanzienlijk te zijn als men zich aanvankelijk had voorgesteld. Ben van de redenen hiervan is, dat eene turbine alleen dan haar nuttig effect geeft, als zij met volle kracht loopt; langzamer gang kost bijna evenveel kolen als de snelste gangen. Daardoor zijn turbines zeer aanbevelenswaardig voor de groote paketbooten, Trans-Atlantische en andere; maar heeft men bij groote oorlogschepen, die slechts korten tijd snel, maar meestal langzaam moeten varen, de keus om öf, zooals men in Engeland doet, zich dat meerdere kolengebruik te getroosten, of de meerdere ruimte, het meerdere gewicht en de meerdere kosten er voor over te hebben om naast de turbines voor snelle gangen, zulke voor langzame gangen op te stellen.

Een ander bezwaar bij de turbines is, dat men niet, zooals bij de zuigerstang-machines, de beweging kan omkeeren.

Men moet dus op de schroefassen turbines hebben, die voor draaien in tegen gestel cl en zin zijn ingericht en op die assen staat dus altijd eene turbine die nutteloos meedraait. Zoo heeft men bij 4 schroeven en 4 turbines voor groote snelheid b.v. 2 voor kleine snelheid en ten minsten 2 voor bet achteruit werken. Dit vermindert het voordeel der turbines, maar neemt het daarom niet weg, want terwijl deze inrichting 35 kg. per paardekracht weegt, was het gewicht van de zuigerstang-machine bij gelijk vermogen 45 kg. per paardekracht. Een ander voordeel der turbines is, dat wegens hare eenvoudiger samenstelling met ongeveer de helft van het machinepersoneel kan worden volstaan.

Tegen deze voordeden staat een groot nadeel over, het feit namelijk dat het achteruitwerken slechts langzaam plaats heeft. De Dreadmought met een snelheid van 20 knoopen