is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERELDBESCHOUWING EN GENEESKUNST.1

Iedere poging om in den tegenwoordigen tijd tot een wereldbeschouwing te komen, moet noodzakelijk zijn diepsten grond in de natuurwetenschappen vinden, doch daar hieronder niet van een wereldbeschouwing in het algemeen, maar slechts van de opvatting der menschelijke natuur sprake zal zijn, zou men kunnen meenen dat de titel „wereldbeschouwing en levensleer" beter zou passen. Maar bij nadere overweging dunkt mij toch dat „wereldbeschouwing en geneeskunst" beter met de feiten overeenstemt, in zooverre de mensch, die hoofdzakelijk onderwTerp van onze bespreking zal zijn, als een van nature ziek wezen moet beschouwd worden. Het is algemeen bekend, dat vele denkers ons organisme goed ingericht achten. Jean Jacques üousseau begint zijn Eniile met de volgende woorden: „Alles wat uit des Scheppers handen voortkomt, is goed, maar alles ontaardt in de handen der menschen." Tegenwoordig kunnen wij echter juist het tegenovergestelde beweren, en zeggen:

1) Kede, gehouden door prof. Elie Metchnikoff in de Deutsche Frauenverein für Krankenpflege in den Koloniën te Stuttgart. Deutsche Revue, Januari jl.

De noten zijn van den vertaler.