is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332

OPEN BRIEF VAN VICTOR HUGO OVER VLIEGTUIGEN.

Ik neem den draad mijner redeneering weer op.

Men kan zwaarder zijn dan de lucht en lichter dan de lucht worden door snelheid. Zooals de looden kogel. Het lood vliegt beter dan het lichtste veertje. En het gehoorzaamt beter. Men kan aan een kogel een bepaalde richting geven, aan een veertje niet.

Een luchtballon kan men niet richten, een projectiel wel. Dat is een uitgangspunt, een eerste stap.

Doen wij den tweeden.

Men richt een kogel, de kogel richt zichzelf niet. Men? Wie? Gij of ik, een wil buiten den kogel. Deze wil deelt door het voortdrijvend kruit aan den kogel eene kracht mede die, evenals de wil die de kracht gaf, den kogel verlaat en hem vallen laat zoodra het doel bereikt is, eene kracht die dadelijk wordt uitgeput. Het projectiel kan zich slechts langs eene vooruit bepaalde lijn en gedurende een vooruit beperkten tijd bewegen.

Langzamerhand wordt het vraagstuk ons duidelijker.

Men moet een projectiel zijn met eigen wil en eigen kracht, zoodat men van richting en van doel kan veranderen, langzamer of sneller gaan kan; men moet de pijl zijn, maar tegelijk ook de boog. Zoo ziet men het vraagstuk voor zich.

En dit vraagstuk, welks gegevens met elkander in strijd schenen, is opgelost.

Waardoor? Door het vliegtuig met luchtschroef1.

Om bij instinct goede oplossingen in eenige wetenschap te vinden, moet men er leek in zijn.

Twaalf jaar geleden schreef ik, in een boek dat in 1852 het licht zag, omtrent bestuurbare luchtschepen het volgende:

ii De mensch moet nog alleen maar de voortdrijvende kracht vinden, hij moet b.v. vinden hoe men vóór het luchtschip een luchtledig kan maken».2

1) In het oorspronkelijke staat: he'licoptère, omdat men te dier tijde dien naam had voorgesteld. Echter zijn hier blijkbaar ook aëroplane's bedoeld.

2) Hier is bedoeld het 2de gedeelte van de Conclusion van Napoleon le Petit, waar men in het 2de hoofdstuk bladz. 3 leest:

„II (ce siècle) n'a plus qu'a réaliser — et il y touche — un progrès