is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPEN BRIEF VAN VICTOR UDGO OVER VLIEGTUIGEN.

333

En daarna, den 9den Augustus 1863 heeft Babinet in een schrander betoog de mogelijkheid van het vliegtuig met luchtschroef op wetenschappelijke gronden aangetoond en een andere wetenschappelijke autoriteit, Barral1 heeft zich met zijn betoog vereenigd en in dit betoog lees ik het volgende : ,/Men zal inzien, dat inderdaad de lucht onder de schroefbladen wordt opgezogen en onder de schroefbladen een luchtledig maakt dat door de lucht boven de bladen gevuld wordt, en dat hierdoor het toestel stijgen moet."

Het is zeer duidelijk. Om de lucht in de lucht-omgeving te kunnen beheerschen, moet men een nieuwe omgeving vinden.

Welnu, tegenover de lucht met hare veranderlijke dichtheid, waarvan de winden het gevolg zijn, kan men slechts ééne andere omgeving overstellen. het luchtledig. Met een nul kan men den strijd met alle getallen wagen2. Het

qui n'est rien a cötó des autres miracles qu'il a déja faits, il n'a qu'a trouver le moyen de diriger dans une masse d'air une bulle d'air plus leger; il a déja la bulle d'air, il la tient emprisonnée; il n'a plus qu'a trouver la force impulsive, qu'a faire le vide devant le ballon, par exem-

ple et savez-vous, ce qui arrivera alors? a 1'instant mênie les

frontières s'évanouissent, les barrières s'effacent, tout ce qui est muraille de la Chine autour de la pensée, autour du commerce, autour de 1'industrie, autour des nationalités, autour du progrès s'écroule; en dépit des censures, en dépit des index, il pleut des livres et des journaux partout; Voitaire, Diderot, Rousseau, tombent en grêle sur Rome, sur Naples, sur Vienne, sur Petersbourg; le verbe humain est manne et le serf le ramasse dans le sillon; les fanatiques meurent, 1'oppression est

impossible; une sorte de vie nouvelle, faite de concorde et de

lumière, emporte et apaise le monde; la fraternité des peuples traverse les espaces et communie dans Péternel azur, les hommes se mêlent dans les cieux." Vert.

1) Jean Augustin Barral, leeraar in chemie en physica van het college Sainte-Barbe, ondernam in 1850 twee luchtreizen met Bixio, waarbij zij eene hoogte van 7000 meters bereikten en merkwaardige waarnemingen deden. Later wijdde hij zich, alweder met Bixio, vooral aan landbouwchemie. Vert.

2) Dit is weer een van die jeux d'esprit, waarin Victor Hugo steeds behagen schepte. Als men een getal, groot of klein, met 0 vermenigvuldigt, is het product 0; als men een getal, groot of klein, door 0 deelt, wordt het quotiënt oneindig groot.

Vert.