is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

OPEN BRIEF VAN VICTOR HÜGO OVER VLIEGTUIGEN.

luchtledig als voortstuwende kracht was de oplossing van het vraagstuk.

Vandaar het vliegtuig met luchtschroef.

De kogel is een zuig- en perspomp en vormt een luchtledig achter zich. Het luchtledig drijft hem voort. Het blad van de schroef brengt bij zijn snelle omwenteling eveneens een luchtledig voort. Bewonderenswaardige terugwerking van eene groote ontdekking! De schroef van Archimedes vliegt de lucht in, doorboort haar en sleept den mensch met zich mede !

Maar het gevaar!

Het gevaar? Daaromtrent kunnen wij vaststellen, dat de reiziger in een vliegtuig met groote snelheid minder gevaar loopt dan een reiziger in een trein met groote snelheid.

Hier geen botsing tegen een ander werktuig, geen schok, geen derailleeren, geen onvoorziene sta in den wegs, geen tunnels.

Het eenige gevaar, waartegen men maatregelen moet nemen, is het gevaar dat in de techniek onder den naam van het dansen der molensteenen in een molen bekend staat. De omwentelingssnelheid van de schroef moet zoo geregeld worden dat zij groot genoeg is om een luchtledig te maken en niet groot genoeg om een middelpuntvliedende kracht voort te brengen die de luchtdeeltjes medesleept. Tevens zal dan vermeden worden dat de schroefbladen door de snelheid worden uitgeslingerd.

Wat het gevaar van vallen betreft, wanneer de snelheid door middel van de steeds gespannen veer kan onderhouden worden, is vallen onmogelijk.

Als men projectiel is, wordt men ondersteund. De ruiter in het circus helt in sterken galop ongestraft vijf en veertig graden naar binnen over. Kan men zich een kogel of een granaat voorstellen die midden in zijn baan plotseling zou kunnen vallen? Een projectiel kan zich zelf niet stuiten. Uitputting van zijn kracht is de eenige oorzaak van zijn val. Zijn verkregen snelheid steunt hem. Zoolang deze kan worden onderhouden, is vallen uitgesloten.

Is dus een schipbreuk in de lucht onmogelijk? Neen, evenmin als een schipbreuk in het water. De motor kan