is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REALISME IN ÜE KUNST.

383

door ééne aanraking met zijn tooverstaf, maakt hij haar tot schoonheid; het is alchemie, tooverij!

Als Velasquez Sebastiaan, den dwerg van Philips IV, schildert, geeft hij hem zulk een roerenden blik, dat wij daarin terstond het smartelijk geheim lezen van dezen gebrekkige, die om in zijn levensonderhoud te voorzien, genoodzaakt is zijn menschelijke waardigheid af te leggen, een speelbal, een levende zotskap te worden. ... En dat het martelaarschap van het bewustzijn dat in dit afzichtelijk lichaam huist, zoo scherp uitkomt, maakt het werk van den kunstenaar zoo voortreffelijk.

Als Erancois Millet een armen boer afbeeldt, steunend op den steel van zijn houweel, een ongelukkige, gebroken door zwaren arbeid, verzengd door de zon, verstompt als een afgebeuld lastdier, behoeft hij slechts in de uitdrukking van dezen verworpeling de berusting te leggen in de marteling hem door het noodlot opgelegd, opdat dit afzichtelijk wezen een schitterend symbool der geheele menschheid worde.

Als Baudelaire een onrein, slijmerig aas, afgeknaagd dooide wormen, beschrijft, als hij zich onder dit schrikwekkend omhulsel zijn aangebeden minnares voorstelt; evenaart niets in pracht deze vreeselijke tegenstelling tusschen de schoonheid, die men onvergankelijk zou wenschen en het wreede verval, dat haar wacht:

Et pourtant vous serez semblable a cette ordure,

A cette horrible infection, Étoile de mes yeux, Soleil de ma Nature,

O mon ange et ma passion! Oui, telle vous serez, 6 la reine des Grdces

Après les derniers sacrements, Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses

Pourrir parmi les ossements....

Alors ö ma beauté, dites a la vermine

Qui vous mangera de baisers Que j'ai gardé la forme et Vessence divine

De mes amours dêcomposês!

En zoo ook, als Shakespeare Jago of Richard III af-