is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

UIT JAPANS MYTHOLOGIE EN GESCHIEDENIS.

het eerst, zeggende: »Hoe liefelijk, eene schoone maagd«. Maar zij waren der liefde onkundig, totdat zij door twee kwikstaartjes die naar hen toevlogen, wetend werden, en toen de goden de kwikstaartjes zagen, leerden zij wat liefde is. (Aston).

Tot op den huidigen dag maakt een tafel met een kwikstaart er op, deel uit van de versieringen bij elk huwelijksfeest.

Uit de vereeniging der twee Godheden ontstonden de eilanden van Japan. Toen zij Japan verwekt hadden, zagen de Godheden, dat er een bestuurder voor de nieuwgeschapen wereld noodig was en werden hun vier kinderen geboren. Het eerste, eene dochter, was de Zonnegodin, Ama terasoe no Kami, of (in 't Chineesch) Tensjo Daijin, de God, die in den Hemel straalt, die zoo schoon was, dat haar schitterend aanschijn door alle zes hemelstreken Noord, Zuid, Oost, West, Boven en Onder scheen. Zij werd daarom naar den Hemel gezonden langs de Ama no oeki basji, die nog bestaat. Het tweede was de Maangod, niet zoo schoon als zijn zuster, maar nog schoon genoeg om den Hemel waardig te zijn. Het derde was Hiru Ko, of het Bloedzuigerkind, dat zelfs toen het drie jaar oud was, nog niet rechtop staan kon. De ouders zetten het daarom in een boot van rots-kamferhout en gaven het aan den wind prijs. De geboorte van dit kind was eene straf voor de ouders, omdat de vrouwelijke godheid het eerst een vreugdekreet geuit had, toen zij rond de zuil gingen en daardoor de wet van man en vrouw geschonden was. Het vierde kind was Soesa-no-o, de God der Stormen, een God woest van karakter en tot wreede daden geneigd. De twee eersten en de laatste deelden samen het gebied van het heelal. De twee eersten werden belast met het bestuur over den hemel bij dag en bij nacht en de laatste met dat over de wereld daar beneden.

Vele andere godheden werden later aan het paar geboren, waarvan de God des vuurs de laatste was, bij wiens geboorte Izanami stierf en naar het land der duisternis ging. Izanagi ging haar na en toen hij haar had ingehaald, zeide zij: ,/Mijn heer en echtgenoot, waarom komt gij zoo