is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKINGEN OMTRENT OE MUTATIE-THEORIE.

255

slechts werken als een stimulans, terwijl de aard van de uitkomst door onbekende inwendige oorzaken bepaald wordt. De theorie der Nieuw-Lamarckisten heeft voorloopig geen wetenschappelijke waarde, zoolang het onderzoek haar niet bewezen heeft; daarmede is natuurlijk niet gezegd, dat zij niet een kern van waarheid bevat.

Wij komen dus ten slotte tot het resultaat, dat uitwendige toestanden grooten invloed hebben op het ontstaan van soorten; maar wij hebben nog niet kunnen aanwijzen, dat zij eenigen afdoenden invloed hebben op de richting van de mutaties. Welke wetten de richting hebben bepaald van de ontwikkeling der organismen op aarde, is een raadsel, dat tot dusver nog niet is opgelost. Tot dusver. Mochten wij het eenmaal zoover brengen die wetten te leeren kennen, dan zal het ons misschien nog eenmaal gelukken, om een plant te brengen tot mutatie wanneer wij dat slechts willen en (om met Hugo de Vries te spreken) op die wijze onze macht over de natuur onbegrensd groot te maken!