is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

143

De grote kunstenaar sprak met een langzame en zachte stem, terwijl hij over zijn lange baard streek. Zijn ogen, die enigszins rood zijn door de slapeloze nachten, zien er gewoonlik uit als van iemand die droomt. Dikwels houdt hij ze op de grond gericht; maar plotseling als hij de nadruk op iets legt, heft hij ze op en dan doordringt zijn' heldere blauwe blik die als uit de verte komt, de ondervrager als een scherpe dolk. Hij vervolgde zijn mededelingen.

Mijn bewondering wordt gewekt door een groep: Pygmahon verrukt over zijn beeld. De scheppende hartstocht die de dode stof met leven en ziel doordringt: is er een schoner onderwerp voor een beeldhouwer 1

»Het pleisterafgietsel is misschien mooier dan het marmerc, zegt Rodin. En hij laat het ons brengen.

»Maar dat is niet Pygmalionl Het is een faun, die een nymf omhelst; de hoofdlijnen zijn dezelfde, maar het onderwerp is veranderd.*

— »Ja, zegt de artiest, mijn verbazing ziende, ik ben van plan veranderd, terwijl ik aan 't werk was. Dat overkomt me dikwels. Ik krijg een nieuw idee: ik ga er niet tegen in. Zoals ik reeds zeide, ik ken geen andere wet dan de vrijheid.

sKijk! hier is de Natuur die spreekt tot het Jonge Meisje«.

Rodin bekijkt zijn werk vol liefde; terwijl hij mij uitnodigt het van alle kanten te bezien. Het jonge meisje zit op een rots. De godin die er ernstig en onvermurwbaar uit ziet, fluistert haar haar geheimen in het oor; en de blik van het meisje verandert terwijl haar boezem zwelt.

»Ga hier staan. Van deze kant is de verlichting het best. De beeldhouwkunst is de zuster van de schilderkunst en speelt evenals deze met licht en schaduw. Lijn is niet alles. Het aantrekkehke van de werkelikheid is wellicht nog meer te danken aan het heerhke beven van de oppervlakken bij het daglicht. Zo zou een beeldhouwer die niet tegelijk kolorist is, de hoofdzaak van zijn ambacht niet kennen«.

Alle meesterwerken gaan de een na de ander aan mijn ogen voorbij, en bevestigen de verwonderlike vruchtbaarheid van de kunstenaar. Sommige stukken zijn volmaakt in hun nauwkeurigheid van uitvoering; andere zijn daarentegen slechts geschetst: stompen van ledematen staan dreigend tegen de hemel; halzen, armen en benen zijn uit hun verband gehaald, gebroken om een bepaalde beweging te aksentueren. Dat is de eerste opzet, getuigende van het hartstochtelike zoeken.

Ik heb altijd veel werk onderhanden«, zegt Rodin. >Ik ga van het een naar het ander. Er zijn er die ik jaren laat liggen en dan m eens weer opneem als de inspiratie komt. Daarom duurt het ook dikwels zo lang eer sommige klaar zijn«.

En terwijl hij spreekt breng ik me weer zijn Poort van de Hel