is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BEZOEK AAN HET HOF VAN DEN TASJI-LAMA.

329

Het algemeen geloof in de kracht van bezweringsformules en toovermiddelen heerscht trouwens geenszins alleen bij de onontwikkelden, want van den consul van Nepaul te Lhassa vernamen wij, dat de Dalai-Lama eiken nacht de Torkiceremonie herhaalde, als een toovermiddel om de Britten hun voornemen te doen opgeven.

Dit moet geschied zijn ten tijde, toen de verwoede aanval van Tibetaansche krijgslieden op den post van het gezantschap te Gyantse plaats had.

Sommige van de beambten, die ons te gemoet gekomen waren, droegen bijzonder mooie amuletten, holle broches waarin toovermiddelen om den drager tegen booze geesten te beschermen.

Volgens kapitein O'Connor zouden de ingezetenen van Sjigatse zeer arm zijn, maar deze beamten gaven hier den indruk niet van. Vooral de officieren, die schitterende scharlaken hoeden van platte vederen droegen, waren kostbaar uitgedost. Zonder uitzondering droegen zij eene amuletbroche van massief goud met turkooizen ingelegd op hunne haarvlecht en een fraaien met turkooizen bezetten en in een blauwen edelsteen eindigenden hanger in het linker oor. Een van hen, een jongen nog, droeg de fraaiste turkooizen, die ik in geheel Tibet gezien heb, en dat wil iets zeggen in een land, waar ieder, die ze betalen kan, turkooizen draagt.

De sekse van deze officieren met hun dameshoeden, lange vlechten en gouden versierselen was een raadsel voor onze cipayers, toen ze hen te Lhassa voor het eerst zagen.

Een paar kilometers van de stad was een enorme tent opgeslagen, waar hoofdbeambten van den Tasji-Lama gereed stonden om ons ververschingen aan te bieden. Men had er verscheiden soorten van gebak, waaronder zeer goed, dat niet als gewoonlijk te vet en te vol van haren was om gegeten te kunnen worden; wijders gedroogde vruchten, thee met boter en voor ieder van ons een volgeladen kop met gekookte rijst met rozijnen. Wat de gedroogde vruchten waren, heb ik niet kunnen uitmaken. Een paar uur lang heb ik vruchteloos beproefd er een te kauwen, waarvan ik onderstel dat het een versteende abrikoos was. Wij hadden geen vorken en achtten het beneden ons met onze handen