is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424

PORFIRIO DIAZ.

zeer zeker niet! antwoordde ik onthutst. Mexico is een geheel ander land, met een geheel ander volk, andere taal, andere zeden, andere idealen. Mexico is een oud, romantisch land, terwijl gijl. nieuw zijt en materialist. Mijn zegsman glimlachte. Juist daarom, zou ik meenen, zouden wij elkander aanvullen, hernam hij. En daarop ik: Ik vrees van niet. Mexico en de Vereenigde Staten onder ééne vlag zouden elkander meer vreemd blijven dan Rusland en Finland."

De beschouwingen van Mevrouw Tweedie zullen de Noord-Amerikanen wel niet van pogingen tot annexatie afhouden.

Evenmin de wenschen der Europeesche mogendheden, die natuurlijk aan een onafhankelijk Mexico de voorkeur zullen geven.

De vraag, of Mexico een eenigszins krachtigen gewapenden inval zou kunnen afslaan, is, voor zoover mij bekend, nog niet onder de oogen gezien. Men mag echter aannemen, dat de Vereenigde Staten niet licht tot annexatie zouden willen overgaan.

De Noordelijke Staten toch, die nog altijd den boventoon voeren, kunnen niet wenschen, dat het zwaartepunt van de Unie zuidwaarts verplaatst worde.

En deze overweging schijnt mij, zoo al niet de voornaamste dan toch een krachtige grond om aan het voortbestaan van een onafhankelijk Mexico ook na Porfirio Diaz te gelooven.