is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hervormde Gemeente te Kutten berg in Bohème.

door V. SzALATNAY.

(ingeleid door Dr. H. G. Kleyn.)

Dezer dagen ontving ik van den predikant Szalatnay een uitvoerig schrijven over de hem toevertrouwde gemeente te Ruitenberg. Om redenen die uit den inhoud kunnen blijken verzocht ik voor dien brief plaatsing in dit tijdschrift. De Redakteur was zoo vriendelijk mijn verzoek toe te staan en eene bevriende hand bewees mij den grooten dienst der overbrenging van het oorspronkelijk in de Nederlandsche taal. Na eene korte inleiding deelt de heer Szalatnay het volgende mede:

Kuttenberg is eene stad van Middel Bohemen, oostelijk van Praag aan de Oostenrijksche „Noord-Westbaan" gelegen, die ongeveer 14.000 inwoners telt. Nog heden behoort het tot de groote steden des lands, maar de beteekenis, welke het voor eenige eeuwen bezat, heeft het niet meer. Toch heeft het eene geschiedenis, waaron zich niet licht eene andere plaats van Bohemen kan beroemen. Eertijds was het, naast Praag, de grootste en rijkste stad van ons vaderland. Zijne vermaardheid dankt het hoofdzakelijk aan de rijke zilvermijnen, en aan zijn zeer bewogen verleden. — Toen in de vijftiende eeuw Johannes Hus en zijne volgelingen hunne Reformatorische