is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HKNEIK IBSEN.

Nu perst zij hem de belofte af, dat hij de brievenbus Biet ledigen zal voor dat het feest is afgeloopen. Hij belooft het. Het feest vangt aan. De brief komt, maar blijft ongeopend liggen en Nora houdt haar man bezig oaet het feest en zij danst, zóó onstuimig, zóó hartstochtelijk de tarantella, dat het méér dan zuidelijk was. En nu is 't feest afgeloopen, Helmer opent de brievenbus, en vindt daar ook den brief van Gunther. Hij 18 geheel verpletterd. Maar waardoor? Door 't vooruitzicht, dat zijn positie nu bedorven wordt. Zijn vrouw beeft hém gekrompromitteerd. Hij denkt niet aan zijn yrouw, hoe zij uit liefde tot hem verkeerd had gehandeld — en zij schrikt terug van zoo veel egoïsme. Doch ziet °P 't zelfde oogenblik wordt er een brief geworpen in de bus; 't is een brief van Gunther, waarin hij het comPromitteerend stuk terug zendt, en hij dus alle macht over Nora verliest. Nu is Helmer gered, nu strekt hij de Banden weêr uit tot zijn vrouw, die weêr zijn leeuwerikje, ^Vjn speelpop wezen zal — maar zij verklaart niet langer DVÏ hem te willen blijven. Zij heeft nu ontdekt hoe zij ^el samen gewoond, maar niet geleefd hebben, hoe hij haar Dlet Hef heeft, haar als speelgoed heeft behandeld. Haar yader had haar niet opgevoed, haar man ook niet. Zij wd nu zelf beginnen aan haar opvoeding. Weldra verschijnt zij in reistoilet — en haar man hoort een oogenblik ater dreunend de huisdeur dicht gaan. Nora is vertrokken.

In „Nora" komt een persoon voor, Dr. Ranc geheeten, eeQ boezemvriend van Helmer. Deze man spreekt met groote openhartigheid over zijn fyzieken toestand. Hij "jdt namelijk aan een krankheid, die samenhing met de Uitspattingen van zijn vader, toen deze nog een jeugdig luitenant was.

Datzelfde vraagstuk van de erfelijkheid komt terug in

45*