is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEOOST.

Op der Alpen toppen Tusschen sneeuw en ijs,

Groeit de schoonste bloeme ; 't Schuchter „Edelweisz."

Schoon 't op barre rotsen Eenzaam bloeien moet,

't Predikt luid en lieflijk: „God weet wat Hij doet."

OSA.

HEEVOEMDE GEMEENTE KUTTENBERG (BOHÈME).

Sinds de vorige opgave ontving ik van d. V. te Arnhem f 1,—; van den heer M. Koole, te Serooskerke (W.) f 26,—; uit de Pinkstercollecte te Hagestein (door ds. H. A. H.) ƒ 2,50. Na afzending van oosterr. fl. 241 = / 237,59 aan ds. Szalatnay zond mij ds. V. M. te Raamsdonk nog 1js der Pinkstercollekte aldaar f 5,50. Dat de Kuttenbergsche gemeente, die, met haren predikant, aan de Nederlandsche gevers haar hartelijken dank betuigt, verdere ondersteuning nog zeer van noode heeft, behoeft wel niet gezegd te worden. Als de pastorie gereed is, zal de schuld nog + H000 florijnen bedragen.

Utrecht, Nieuwe Gracht 73. Dr. H. G. Kletn.