is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LITURGISCH GESCHRIFT.

die schoone gedenkstukken uit een roemrijk verleden, Zondag aan Zondag, worden overgeleverd aan de willekeur der predikanten. De ouders, die hun kinderen ten doop komen heffen; de lidmaten, die ten avondmaal zich schikken; de echtparen, die Gods zegen komen afsmeeken op hun huwelijk — zij moeten afwachten, welk formulier de voorganger gebruiken, welke veranderingen hij in een gebruikelijk formulier maken zal.

Dit is willekeur en geen vrijheid; bandeloosheid en geen individualisme.

Maar wat dan ? —

Wij hopen, dat de tijd niet verre meer is, waarin de Synode der Ned. Herv. of Gereformeerde kerk de herziening onzer liturgische geschriften ter hand neemt. De beginselen die de Heer Lacheret vaststelde, zouden dan met geringe wijziging kunnen gevolgd worden.

_ Grootendeels is het hier een zaak van tact, en van historischen zin, gepaard met grondige kennis- van onze taal en onzen tijd.

De Heer Lacheret moeten wij er dankbaar voor zijn, dat hij, op verdienstelijke wijze, ons in dezen is voorgegaan.

A. W. Bronsveld.