is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 78ste Vergadering van de Algemeene Synode der lederlandsche Hervormde Kerk. door een van haar Medeleden.

Wanneer men te 's Gravenhage, den Denneweg afkomende, de Frederikstraat ten einde loopt, staat men vóór een deftig huis, aan welks balcon een sierlijke vlaggestok bevestigd is. Het staat in de Java-straat,' en draagt het nr. 84.

Men weet het reeds in de residentie , dat dit „het huis der Synode" is. Door giften en een leening daartoe in staat gesteld, heeft de vaderlandsche Kerk dit pand kunnen aankoopen, opdat dsiar de Synode, de Algemeene Synodale Commissie, en andere Kerkelijke Commissiè'n zouden vergaderen kunnen.

Jaren achtereen kwam de Synode bijeen in een lokaal, behoorende bij de Willemskerk. Bekende en minderbekende Kerkbestuurders hebben daar gezeteld. Het was een ongezellig en ongerieflijk lokaal. Niemand minder dan Dr. A. Kuyper heeft het eenmaal beschreven op een wijze, die getuigd zoowel van zijn talent als auteur — als van de bitterheid des gemoeds waarin hij heenging van voor het aangezicht der Synode.

Wat vooral in de Willemskerk hinderde, was de afwe-