is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. HUET, Paarlsche Gedichtjes, f 0.40.

S. F. W. BO0KDA TAN EÏSINGA, Vivisectie en Hooger Onderwijs. Den Haag 1893.

M. BEVERSLUIS, Gedichten. Gel). Botterdam 1892.

Da Capo. Een woord over Regeering, Kunst en oude monumenten door TICTOK DE STUEBS. (f 0.75). f 0.30.

Bibliotheek van moderne Theologie en Letterkunde. Jaargang 1890, 1891 en 1892. Per jaargang (f 5.—). f 1.—.

TITUS BEUINSMA, De kwakzalverij inet geneesmiddelen. Leeuwarden 1878.

J. W. SCHUBAET, Gezondheidsleer voor het volk. Utrecht f 0.50.

De gedenkschriften eener maag. Uit het Engelsen. Sneek 1851. f 0.30.

De Huisdocter of Verhandeling van sommige Ziekten Rotterdam 1838. f 0.40.

J. MACÉ, De dienaren der maag. Vervolg op de Geschiedenis van een hapje brood. Delft f 0.00.

L. S. P. MEÏBOOM, De openbaring. Amsterdam 1803. f 0.80.

S. MANDELKEBN, Thamar. Boman uit de Bijbelsche Oudheid. Dordrecht 1886. (f 3.25). f 1.-.

F E A N S C H.

Meditations pour chaque jour de 1'année. Paris 1881. f 1.50. LANTEIEÈS, A. La Santé dans la Familie. Uauseries intimes d'Hygièn» et de Médecine. Paris. 420 blz. f 1.—

Mme E. DE PBESSENSÉ, Le Clos Toustain. Paris 1890. f 1.25.

D U I T S C H.

C. KOETTSCHAU, Der nachste deutsch-französische Krieg. Strassburg 1886. ï TM. f 2.-.

J. J. TAN O0STEBZEE, Aus melner Trostbibel. Herborn 1889. f 0.50. NEBE, A. Zur geschichte der Predigt. Charakterbilder d. bedeutendsten Kanzelredner. 3 Bde. 1879. (f 7.80). f 2.50.

MONEAD, D. G. Fcstklange. Gotha 1883. f 0.75. GLOËL, J. Hollands Kirchliches Leben. 1890. f 0.75.