is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARLOTÏE M. YONGE. Gedenkschriften eener Edelvrouw. Historisch Romantisch verhaal tijdens de jeugd van Lodewijk XIV van Frankrijk. Uit het Engelsen door Alma. Twee deelen. 460 Bladz. druks. Nieuwe uitgaaf. Prijs ing. ƒ2.—.

Dit boek is een levendige en trouwe beschrijving van dien treurigen tijd (jeugd van Lodewijk XIV), toen zelfs de adel niets durfde doen tot verbetering van den toestand van het arme volk, uit vrees voor de Bastille. Zonder bepaald godsdienstig te wezen, ademt dit belangwekkend verhaal toch de hoog zedelijke strekking, die men gewoon is te verbinden aan de namen der schrijfster en vertaalster beiden: Charlotte M. Yonge, en Mevr. de Witt—Guizot. Feuille religieuse du canton de Vaud.

Het verhaal dat ons hier gegeven wordt is in Engeland en Frankrijk beide zeer gunstig beoordeeld. Wij kunnen dat begrijpen. Wij lazen het ter verpoosing na ingespannen studie en konden moeiebjk met lezen ophouden voor wij aan het einde waren. Het verplaatst ons in het midden der 17de eeuw en schildert op een zeer boeiende trant de toenmalige Fransche en deels ook Engelsche toestanden. De Edelvrouw, die ons hare geschiedenis en die der haren vertelt, Mevrouw de Bellaise is eene beminnelijke figuur, eene vrome Katholieke, terwijl hare zuster Annora, tot de Engelsche Staatskerk behoorende, eene krachtige persoonlijkheid is en evenzeer, hoewel meer langzamerhand, onze symphathie wint. Een „christelijk verhaal" is het niet direct, maar het staat zedelijk veel hooger dan menig werk, dat dien titel voert. Het is een goed boek, goed geschreven en, ook dat zegt iets, goed vertaald.

Banier. S. D. v. Vees.

Wat den inhoud betreft, hij is der beroemde Engelsche schrijfster volkomen waardig; een ieder, onverschillig van welken leeftijd ook, zal er door geboeid worden, en ik kan het dan ook bijzonder aanbevelen als een dier boeken waarvan de lectunr verheft en beter maakt. De stijl laat natuurlijk niets te wenschen over,