is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Vaarwel aan den Zomer. — De „desolaten" in den lande. — De „minderheden" in Amsterdam. — Congressen. — Onzin. — Een jubilé te Zeist.

Met een dankbaar gevoel mocht ik terugkeeren tot „haardsteê en altaren." Het was mij vergund, in de dagen, die ik buitenslands doorbracht, veel te zien en te genieten.

Ik mocht een bedevaart doen naar Fulda, naar het graf van den heiligen Bonifacius, den apostel der Duitschers. Ik leerde het heerlijk Bresden kennen met zijn kunstschatten, en de van daar zoo gemakkelijk te bereiken Sachsische Bchweiz. Ik bezocht Wittenberg, en aanschouwde de vele aldaar aanwezige relieken van den grooten Luther en zijn medestrijders. In zijn (niet gerestaureerd) woonvertrek zat ik in zijn stoel, aan zijn tafel, en bezag den reusachtigen kachel, die naar de teekening van den hervormer zelf vervaardigd is. Ook maakte ik kennis met de groote stad Maagdenburg, en spoorde vandaar terug naar het bisschoppelijk Utrecht.

Het aantal mijner vriendelijke en lieflijke herinneringen is dus weder vermeerderd, en ik ben blijde, dat ik mij gedurig zal kunnen voorstellen zoo menigen berg en zoo