is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitnoodiging tot inteekening.

„De Nieuwe Christelijke Scheurkalender"

voor 1894

van de Hïï. Ds. J. Gr. Verhoeff en E. Gerdes,

Prijs f S,—.

Uitgevers: KEMINK & ZOON, te Utrecht. Ieder kooper ontvangt gratis het PREMIEBOEK: MICHIEL ADRIAAISZOOI DE RUTTER, of van Kajuitsjongen tot Admiraal,

door E. J. VEENËND AA L.

De voorzijde, door Ds. Veehoeff bewerkt, bevat dag, maand en datum, tijd van zons- en maans- op- en ondergang :

Een aangewezen en uitgeschreven dagtekst met stichtelijke verklaring; een geregelde opgave van Hoofdstukken uit de H. Schrift voor driemaal des daags, die zoo ingericht is, dat men het grootste gedeelte der H. Schrift in 1894 lezen kan.

Op de achterzijde geeft de heer Gerdes boeiende, stichtelijke en leerrijke verhalen , mededeelingen over evangelisatie, zending enz., raadsels enz. enz.

Een meer doelmatige aankoop bij het einde des jaars is er bijna niet denkbaar dan een Scheurkalender, daar zelfs zij die geen tijd hebben een boek te lezen, toch eiken dag even willen zien wat hun de Kalender, die getrouwe dagelijksche prediker, te zeggen heeft.

Het is daarom zeer zeker verblijdend, de Scheurkalender van Verhoest en Gerdes ook als cadeau, als middel van evangelisatie steeds meer en meer wordt gebezigd.

Nu moge deze Scheurkalender iets hooger in prijs zijn dan enkele anderen; wanneer men ze echter met anderen vergelijkt, zal men ook tot de ontdekking komen, dat de onze werkelijk meer waard is.

Door de Christelijke Pers wordt onze Scheurkalender dan ook algemeen geprezen en aanbevolen.