is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEN TEBTIÜM GENUS?

goedgekeurd, dan zullen in ieder opzicht voldaan zijn zij, die de gedachten er in uitgesproken, hebben saamgelezen." Over het algemeen was men zich van zulk een verschil tusschen Génève en Zurich niets bewust in den Palts. Olevianus noemt Kalvijn „carissime pater" en Bullinger „venerande pater ac frater in Christo," en Dr. Gooszen deelt ons mede dat Frederik, eer Ursinus hoogleeraar werd, pogingen had aangewend om Peter Martyr voor de Heidelbergsche universiteit te winnen.

En Bullinger zelf? Met de stukken is het aangewezen dat zijn invloed (en die der Zürichsche Catechismi) groot is geweest; op de Heidelberger synode wordt een boekje van Bullinger rond gedeeld; Bullinger schrijft van den Heidelbergschen Catechismus (cf. Gooszen H. C. blz. 155): „Alles ist sehr verstandlich, gottselig, fruchtbar, in bündiger Kürze enthalt es eine Fülle der wichtigsten Lehren;" te Génève schijnt het leerboekje weinig geestdrift te hebben gewekt. Het mag alles waar zijn, maar als er sprake kan wezen van een diepgaand verschil, dat dan in den Heidelbergschen Catechismus — een Kens sui generis!" — openbaar werd, naïef moet dan Bullinger wel geweest zijn, toen hij aan Kalvijn den wensch openbaar maakte dat iemand dien pas uitgegeven Catechismus in het Fransch mocht vertalen. Bovendien! Laat het waar zijn dat in Génève al zeer weinig geestdrift voor het boekje is gewekt, dan kan dit verklaard worden, ook zonder dat men gaat vermoeden: „Kalvijn vond er veel in wat niet was naar zijn geest." Immers in 1563 kwam de Heidelbergsche Catechismus uit, en — Dr. Bavinck was zoo vriendelijk er mij opmerkzaam op te maken — Kalvijn stierf reeds een jaar daarna, Mei 1564, nadat hij reeds "lang door allerlei lijden was bezocht. Of Beza een oordeel over den Heidelbergschen Catechismus uitgesproken heeft, is mij niet bekend, maar al heeft