is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEONARDO DA VINCI EN Ht.GHEL ANGELO.

161

geworden is. Want zelfs Rafael heeft da Vinei niet overtroffen waar het op de teruggave aankwam van de innigste uitdrukking op het menschelijk gelaat en van den zoetsten lach dien de mond eener vrouw vertoonen kan. Ja, men mag zeggen dat Rafael het geheim zijner madonnas van Da Vinei heeft afgezien.

Ik sprak van het genie van Da Vinei. Dat genie was zoo veelzijdig, dat ik niet zou weten wie in dit opzicht naast hem zou kunnen gesteld worden. Ten bewijze strekke wat ik u meedeel uit een document door hem aan den hertog van Milaan gezonden. Daarin biedt hij dezen zijn diensten aan, in geval van oorlog, dewijl hij andere oorlogswerktuigen dan tot daartoe gebruikelijk waren, had uitgevonden. Ik kan, verklaart hij in dat stuk, ligte en draagbare bruggen maken die gemakkelijk mee te nemen zijn als de vijand moet vervolgd worden. Bij belegering eener stad weet ik het water door kanalen af te leiden. Ik vermag elke sterkte, die niet op steen gefundeerd is, te ondermijnen. Ik kan een soort van kanon zamenstellen. Ik kan onder een stroombed door een weg maken. Ik weet een menigte vernielingswerktuigen te vervaardigen. Ook bij een zeegevecht kan ik u met allerlei middelen dienen, zoowel tot aanval als tot verdediging.

En na zoo zijn krijgswetenschap in negen rubrieken opgegeven te hebben, voegt hij er heel eenvoudig aan toe — en in vredestijd maak ik mij sterk u ook op het gebied van bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst alles te maken wat een ander vermag.

Mr. Heaton merkt te recht bij dezen brief op dat de mensch die zoo kon schrijven bf krankzinnig bf werkelijk tot dat alles wat hij opsomt bekwaam moest zijn.

En de hemel had hier alles aan eenen gegeven want de fraaie geest die het eigendom van dezen mensch was,