is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

BERICHT.

CHRISTELIJKE NORMAALSCHOOL TE NIJMEGEN.

Sedert hare laatste opgave zijn door de Directie met dankbaarheid ontvangen de navolgende contributien en giften:

Contributien Utrecht / 438.90. — Contributien Arnhem f 108.90. — Con.ributiën Dedemsvaart ƒ 20. — Contributien Velp ƒ 40.50. — Dr. van der Flier, Harlingen ƒ 2.50 — Mevr. Mouw—Prins / 5. — W. G. Nederbregt ƒ3.— Van W. H. de P>. te K. ƒ 100. — Contributien Rotterdam / 100. — 2e Stuiversver. Rotterdam, Gr. C. Voorhoeve ƒ 28.71. — G. Schrieker alhier ƒ2.50. Contributien Amsterdam ƒ414.10. — Tezamen ƒ1275.11.

Nijmegen, 17 Febr. 1887. Namens de Directie>

J. A. Stoop.

Bij de Uitgevers KEMINK & ZOON, over de Domkerk te Utrecht is verscheven:

VIERTAL VOORLEZINGEN OYer Profeten fles Ouden Verbon! gehouden te ütrecM en te Rotterdam en van Aanteeïeninf voorzien door Dr. J. J. P. VALETON Jr., Hoogleeraar.

Prijs / 2.50.

Wie op geloovig standpund genoemde profeten wil verstaan, kan vooral dit i schrift niet ontbeeren. Het biede studenten die soms huiveren voor kritiek I steun des geloofs; het opene predikanten een bron vau vernieuwd onderzoek I profetische literatuur; het bouwe menig gemeentelid in geestelijke kennis op. Kerkel. Courant. J. Th. de Visser.

Zie deze Aflevering bladz. 329.