is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een merkwaardig album.

407

6.

Ingenuo, Muilmanne! tuo contenta favore

Hospitioque redit mens mea laeta domum. Haga, Batavorum procerum suprema voluptas,

Nunc erit et nostro carmine digna cani, Magnates, Mystae, Cives, Plebs iufima, Cuncti

Nuper amicitiae signa dedere suae. J) Hagae Comitüm T T

XXV Junii CIOIOCCLXXIII. JostJA YAN IpERKN'

A. L. M. Phil. D. V. D. M. Veriensis, Soc. Scient. Holl. et Zei. ut et Poet Hag. Sodalis, ex Zelandia ad reformandos Psalmoram rythmos delegatus.

7.

In necessariis unitas, in minus necessariis libertas , in omnibus mansuetado, caritas et veritas.

Hac prudenti et modesto Tlieologo digna sententia sui memoriam pl. venerando hujus libri possessori commendare voluit Hagae Comitum T 4 Julii 1773 Jacobus Hinlopen,

Symb. Eccles. Traject, ad reformandos Psal-

xXyêiueiv èv xyxiry. morum rythmos delegatus. 2)

1) o Muilman! van uw gunst en gastvrijheid voldaan,

Keer ik terug naar huis, blijmoedig en te vreden, En opgewekt den toon des loflieds aan te slaan

Ter eere van den Haag, den roem der Overheden. Wént Staat en Kerk te zaam, de Burgerij en 't volk Was van hun vriendschap ons op vele wijs de tolk.

Josua van Iperen, doctor in de vrije kunsten en de wijsbegeerte, bedienaar des goddelijken woords te Veere, Lid van het genootschap van Wetenschappen van Holland en Zeeland, en van het Haagsch genootschap van dichtkunde, en afgevaardigde ter verbetering der Bijmpsalmen.

2) In het noodige eenheid, in het minder noodige vrijheid, in alles zachtmoedigheid, liefde en waarheid.