is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZELFSBEWUSTZIJN VAN JEZUS.

Het hoogste en heiligste waar de Gemeente toe vermag op te klimmen, is het zelfsbewustzijn van haar Hoofd Jezus Christus. In dit zelfsbewustzijn spreekt de volle, eeuwige waarheid in menschelijke beseffen. Het woord is vleesch geworden: de volheid Gods is als menschelijk geopenbaard. Het geheele leven des Heeren, vooral zijn woorden, heeft zijn zelfsbewustzijn tot achtergrond, gelijk dat zelfsbewustzijn wederom tot achtergrond heeft zijn eigenlijk goddelijk leven, het mysterie voor't welk wij eerbiedig het aangezicht bedekken en het nadenken in aanbidding voelen overgaan.

Wat heeft Jezus over zichzelf en over zijn roeping gedacht ? Uit het andwoord op deze vraag verkrijgt ook het zichtbaar leven des Heeren zijn licht voor ons.

Want gewis zijn de dood en de opstanding des Heeren de hoofdfeiten in zijn geschiedenis waar alles op aan komt. Maar de beteekenis van deze feiten zelve hangt wederom af van die van zijn persoon. Uit het andwoord op de Vraag: wie is Jezus, valt eerst het ware licht op hetgeen hij gedaan heeft.

En zoo is die vraag het eigenlijke hoofdpunt waar wij toe moeten, en ook met ontwijfelbare zekerheid toe kun-

41