is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

Mr J. J. L. van der Brugghen Herdacht door Dr. A. II. Baabe, bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde School op den Klokkenberg te Nijmegen, 6 Mei 1887. Nijmegen Firma H. ten Hoet.

Dit werk is een feestgave. Aan den naam „Klokkenberg" verbinden zich voor zeer velen de aangenaamste en gezegendste herinneringen, en toen het bouwvallige gebouw, dat zoo lang dienst had gedaan door een ander werd vervangen, en de nieuwe schoollokalen plechtiglijk zouden geopend worden, toen gevoelde Dr. Raabe zich door zijn hart gedrongen, om, dankbaar en blij, een feestgave te schenken. Die feestgave is dit boek.

Dit werk is ook een daad van piëteit. Mr. van der Brugghen is een der vaders en oprichters van Nijmegen's Normaalschool. Haar eerste kweekelingen spreken nooit zonder groote erkentelijkheid van hetgeen de Heer v. d. B. voor hen deed en was.

„Ik ben", zegt Dr. Raabe, „in zeker opzicht — namenlijk in wat er goeds in mij als onderwijzer en beoefenaar der wetenschap, is — een resultaat of produkt, zoo men wil, van zijn werk en streven."

Piëteit is in onze dagen een te zeldzaam verschijnsel dan dat we haar uiting bij Dr. R. niet met dubbele ingenomenheid zouden opmerken.

Maar dit werk is ook belangrijk om andere redenen.