is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOOBAPHISCH ALBUM.

951

het Gymnasium te Stellenbosch, is Nederlander van geboorte, en een onzer Haarlemsche vrienden. In royaal kwarto-formaat, in blauw linnen gebonden, en keurig gedrukt, worden ons uit het Zuiden van Afrika deze gedichten ter recensie aangeboden.

Ze zijn in vier rubrieken verdeeld, waarvan de eersts (een weinig zonderling) varia bevat, en de drie volgende godsdienstige gedichten, schetsen naar het leven en kindergedichten.

Het zijn eerstelingen, en de dichter is nog jong. Of de hier aangeboden verzen grond geven tot de meening, dat in den Heer Elffers een dichter steekt?

Hij is zeker iemand niet van dichterlijke gaven, van dichterlijken aanleg ontbloot.

In deze zijn „Bloemen" komen onderscheiden verdienstelijke regels en strofen voor. Wij denken o. a. aan „Eene Begrafenis" bl. 112—114; en geven deze proeve.

BIJ DB 00 GTE. (Beisherinneringen).

Liefelijke regen,

Bron van zooveel zegen Voor ons dierbaar land,

Daal toch tot ons neder;

Want de nood neemt weder Bij ons d' overhand!

Maanden zijn veiioopen

Dat geen knop ging open, Dat geen grashalm sproot,

Dat geen beek wou vlieten,

Bloem noch blad ontschieten 's Aanhijks dorren schoot.