is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES WEKEN AAN GENE ZIJDE DER ALPEN.

1001

de Roomschen en den jaarlijkschen gedenkdag, dien de Waldenzen vierden. Laatstgenoemden waren bijeen geweest op eene hoogte bij Torre Pellice, Colet della Sea genaamd. Onze zendingsfeesten geven het best een denkbeeld van deze bijeenkomsten.

Aan het eindpunt van mijn tocht vond ik door de goede zorg van een vriend, die zich daar bevond, opname in eene eenvoudige woning, waar ik eenige dagen met groot genoegen heb doorgebracht. Men bevindt zich hier in de hoofdplaats der valleien *), zoo lang het bolwerk van het Protestantisme in dat gedeelte van Italië, en vanwaar na de vestiging der vrijheid van eeredienst in dat land naar alle deelen des rijks boden zijn uitgegaan, om het evangelie te verkondigen.

Te Torre Pellice genieten de aanstaande predikanten hunne wetenschappelijke opleiding ter voorbereiding voor de thans te Florence gevestigde theologische leerschool. Daar vertoont zich aan de eene zijde van den weg, die van Torre Pellice naar de dorpen Villars en Bobbio en verder naar de Fransche grenzen voert, een ruim gebouw, waar het onderwijs gegeven wordt; aan de andere zijde een nette kerk en een reeks van liefelijk in het groen verscholen woningen voor de professoren, gebouwd op kosten van wijlen den generaal Beckwitt. Het plaatsje zelf, zeer schoon gelegen, is vrij onaanzienlijk, en verdient nauwelijks den naam van een stadje. Op de aangrenzende hoogten staat echter menig frisch en ruim gebouw, dat den wandelaar in de laagte tot zich schijnt te lokken. Tegen die hoogten wassen op vele plaatsen heerlijke

1) Als uuttig bij het bezoeken der valleien is mij genoemd : The Vaudois of Piedmont. Visits to their Valleya bij Rev. J. N. Worsfold. London J. F. Shaw, 48 Paternoster Row. 1885.

65