is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1008

ZES WEKEN" AAN GENE ZIJDE DER ALPEN.

in welks keurig en luchtig hotel en prachtigen tuin ik mijne laatste uren doorbracht. Des morgens vroeg bewandelde ik nog den steilen weg naar de Madonna del Sasso, waar de Eoomsche kerk zich stellig zeer verdienstelijk gemaakt heeft, als de mensch door stomme beelden en niet door het levende woord Gods moet geleerd worden, en maakte mij daarna op, om regelrecht naar het vaderland terug te keeren. Te tien uren des morgens verliet ik Locarno en des anderen daags te twee uren stapte ik dankbaar en voldaan te Utrecht uit den trein.

September 1887.

G. A. HüLSEBOS.