is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENDING VAN DE MOEAVISCHE BEOEDEEGEMEENTE IN SÜEINAME.

Wanneer men van Europa komende de noord oost-kust van Zuid Amerika aandoet en westwaarts stoomt, dan komt men achtereenvolgens aan Portugeesch- FranschNederlandsch- Engelsch- en Spaansch-Guiana, of Brazilië, Cayenne, Suriname, Demerary en Venezuëla. Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, is gelegen op 5°45'48" N. B. en 55°8'47" W. L.; de kolonie zelve heeft eene oppervlakte van 2500 a 2800 □ geogr. mijlen tegen 585 voor Nederland en is dus 5 maal zoo groot. Zij Wordt ingesloten door de Marowijne en de Corantijn , ontzaglijk breede stroomen, die ze van Cayenne en Demerary scheiden, terwijl het Tumucumaque gebergte ten zuiden de grens vormt van Brazilië De communicatie vindt binnen 's lands bijna uitsluitend te water plaats ; daartoe wordt de kolonie doorsneden door tal van prachtige rivieren, waarvan men de weerga vruchteloos in Europa zou zoeken. Aangrijpend bovenal is het opstootten van de Suriname, de hoofdader des lands, in lengte met den Bijn, in breedte alleen met de Wolga te vergelijken. Weldra wordt het oog getroffen door de prachtlge plantage de Resolutie, als een klein dorp met c»