is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN SURINAME.

1033

Evangelisch Lutherschen 2698 Roomsch Katholieken 13000 Moravische Broeders 26103 Israëlieten 1243 Episcopalen 168 Walen 1 Mahomedanen 740 volgelingen van Confucius 92 Hindoes 4777 Heidenen onbekend. De oorspronkelijke inwoners , de Indianen, trekken zich hoe langer hoe meer terug in de bosschen; zij vormen een ongelukkig ras, dat door misbruik van drank spoedig uitsterft en binnen een niet verwijderd tijdstip alleen tot de geschiedenis zal behooren. Onder creolen worden vooral verstaan de afstammelingen der in vroeger jaren ingevoerde slaven; van deze waren op de plantages werkzaam:

in 1863 16824

1873 10604

1879 7119

1886 4675 Deze snelle afneming, die te voorzien was, deed de Regeering bedacht zijn op maatregelen, om door den aanvoer van arbeiders in de behoefte aan arbeidskrachten te voorzien, waarin zij slaagde door het traktaat den 8 September 1870 met Engeland gesloten voor den aanvoer van vrije arbeiders uit Britsch Indië. Er zijn er die beweren dat deze immigratie niets is dan eene vermomde slavernij, maar de zoodanigen bewijzen daardoor alleen niets te weten van de wijze en voorwaarden waarop die contracten worden aangegaan. Nadat aan de immigranten in hun land volkomen duidelijk is gemaakt waartoe zij zich verbinden, wordt hun geheele vrijheid ge-

07