is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

1171

doen wortelen in het hart onzes tijds — zietdaar uwe en mijne heerlijke roeping en taak. Het hetaamt — ik eindig met eeu woord van Luthardt ') — het hetaamt den bedienaren des Woords „nicht hlosse Handlanger in der Tiefe zu sein, welche keinen Ueberblick verstattet, sondern als Wachter auf der Zinne zu stehen und nach der Gesammtüberschau, welche die Hühe dieser Betrachtung ihnen verstattet, ihren Ruf einzurichten und Weisung zu geben. Die hohe Warte aber in der Kirche is das prophetische Wort."

Dat er tot aanstaande predikanten op zulke wijze door een Hoogleeraar wordt gesproken, zal ongetwy'feld menigeen met ons verblijden.

Utrecht,, 26 Oct. 1887. A. W. Bronsveld.

1) Die Lehre von den letzten Dingen, bl. 22.

70*