is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE WALDENZEN

Aan den Eedacteur der „Stemmen"

Utrecht 27 October 1887.

Amice !

Met dank aan God, die de harten bewoog, en aan de vriendelijke gevers vermeld ik, dat ik naar aanleiding van hetgeen ik schreef in het vorige nummer der Stemmen p. 981 en 82 voor Caterina Gelati ontving:

van Jhr. Mr. O. Q. v. S. te G. ƒ25; Dr. W. T. te R. ƒ2,50; Dr. R. te A. ƒ2,50; Mej. S. D. V. te U. ƒ1,73; Dr. H. F. te A. ƒ5,00; Ds. P. D. te Z. ƒ2,50; Ds. K. te V. ƒ2,50; Dames D. te U. ƒ 10,00; A. C. P. L. te H. ƒ10,00; van N. N. uit R. ƒ 10,00 voor de Waldenzen en ƒ 10,00 van C. Gelati.

Vóór de ontvangst dezer giften was reeds ƒ 25,00 voor hetzelfde doel beschikbaar. Om zoo spoedig mogelijk in den bestaanden nood te voorzien, heb ik op 12 October 100 francs overgemaakt aan den heer E. Longo, predikant te Verona, aan wiens herderlijke zorg het kleine kuddeke te Monzambano, waarvan hij zegt ]): „quei fratelli sono fedeli", toevertrouwd is. Ik ontving van hem bericht van de goede ontvangst en van de aanwending van een gedeelte der som ten behoeve van Caterina, die

1) Jaarverslag van de Synode der Waldenzen Sept. 1887.