is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Höveker & Zoon te Amsterdam

zenden op franco aanvrage franco en gratis 1 exemplaar van een der

ZESTIEN 811 MET 1111

VAN

J. DE LIEFDE

ter kennismaking.

Elk boekje met een plaat eu geillustreerden omslag.

Prijs per stel f 2.75; 10 stel f 25.— ; 25 stel van 16 boekjes f 50.—.

Voor uitdeelingen op het Kerstfeest zijn deze boekjes door inhoud,, vorm, uitvoering en zeer lagen prijs uitnemend geschikt.

Uitgave van J. H. VAN PEURSEM te Utrecht.

TWEEËRLEI ERFENIS.

Een verhaal uit het Hooffduitsch

door

J. P. G. WESTHOFF,

Predikant te Amsterdam.

Tweede, verbeterde druk. 2 Deelen. Prijs ingenaaid ƒ 1.90. Gebonden in prachtband ƒ 2.40.