is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRIEDBICH NIETZSCHE.

(Eene voorlezing).

De man, wiens naam ik daar uitsprak, behoort tot de beroemdheden van den tegenwoordigen tijd. Weinige jaren geleden voor de groote wereld nog een onbekende, heeft hij stormenderhand zich een plaats veroverd in het midden der menschen, met wie men rekenen moet. Hij is bezig na Schopenhauer en von Hartmann de modephilosoof te worden. De naaste toekomst behoort hem, ook volgens het oordeel van rechters, die in hem niet anders dan een ramp voor de menschheid kunnen zien. Een van de hoogste verschijningen van het menschelijk geslacht, zegt de een. De vleeschwording van den geest van het verleden, van de kracht die uit het dier den mensch schiep, schrijft de ander. Men spreekt van een gemeente van Nietzsche. En dat dit niet te veel gezegd is, moge u uit het volgend getuigenis van een zijner aanbidders blijken, ik bedoel Dr. Max Zerbst: „Er kwam een groot verlangen over mij nog zeer kort geleden, toen ik over de moderne literatuur en veel andere dingen met mijzelven niet in het reine komen kon, toen ik dichter bij den chaos was dan ooit — een verlangen — naar wat? naar een nieuwen God, maar niet naar een die boven de sterren troont, neen naar een frisschen, vroo-