is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRIEDRICH NIETZSCHE.

het boek niet, het boek heeft de menschen, een nieuwe gemeente, een nieuw volk des boeks is geboren — wie aan dit boek toebehoort, het wordt hem wonderlijk te moede. Hoe zou niet een zang ter eere van dit heilige boek der menschheid, dien bijbel der toekomst worden aangeheven, als de meester zelf zoo dapper is voorgegaan met te zeggen|: het is het diepste boek dat de menschheid bezit, zoo diep, zoo vreemd, dat zes zinnen daaruit begrepen d. i. beleefd te hebben in een hoogere orde der stervelingen verheft; — en op een andere plaats: ik laat niemand als kenner van dit boek gelden, dien niet ieder van zijn woorden ten minste eenmaal diep verwond en ten minste eenmaal diep verrukt heeft; eerst dan mag hij het voorrecht genieten, aan de zonnige klaarheid, het vergezicht, de breedte, de zekerheid van dat boek eerbiedig deel te hebben.

Zarathustra, zoo heet de Messias, — en den naam van den mystieken godsdienststichter uit Perzië zal Nietzsche wel gekozen hebben, omdat de idealen van reinheid, vuur en licht ook zijn idealen zijn — die ons in 4 deelen zijn leer predikt. De eerste drie deelen zijn in de jaren 83 — 85 geschreven, het vierde verscheen later. Ieder deel werd door Nietzsche volgens eigen verklaring in ongeveer tien dagen in volkomen toestand van inspiratie neergeschreven, nadat de gedachten op geweldige voetmarschen geboren en gerijpt waren, terwijl hij bij het schrijven een absolute zekerheid had alsof iedere zin hem door' iemand werd toegeroepen, en een groote lichamelijke elasticiteit en volheid met deze geesteswerkzaamheid vergezeld ging. De 4 deelen van het boek hebben weer ieder gemiddeld een twintig hoofdstukken met opschrift, en als gewoon slot: Aldus sprak Zarathustra. — In de uitgave van Naumann beslaat het geheel 472 blz.

Voor en aleer ons zijn reden te doen hooren, geeft

26