is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRIEDRICH NIETZSCHE.

met die gewetens-vivisectie van eeuwen. Laten de idealen, die het leven vijandig zijn, voortaan met een kwaad geweten worden verbonden. Het slechte heeft de menschheid vooruit gebracht. De boetpredikers mogen zich schamen, dat hun boosheid zoo klein is. Zij zijn niet boozer te maken, d. i. zij zijn niet beter te maken. De mensch moet beter en boozer worden. Beter boos gedaan dan klein gedacht. Die van een duivel bezeten is, hem fluister ik dit woord in 't oor: nog beter dat gij uwen duivel volwassen maakt. Ook voor u is er nog een weg der grootheid. Het is mij een zaligheid, de wonderen te zien die een heete zon uitbroeit rftijgers en palmen en ratelslangen. Ook onder de menschen is er schoon broeisel van heete zon en veel wonderbaarlijks aan het kwade. Weliswaar, gelijk mij uwe wijzen niet zoo bijzonder wijs voorkwamen, zoo vond ik ook der menschen boosheid beneden den roep, die van haar uitging. En dikwijls vroeg ik hoofdschuddend: waarom ratelt gij nog, gij ratelslangen? Voorwaar, ook het kwade heeft nog een toekomst. En het heetste zuiden is nog niet ontdekt voor den mensch. Hoe veel heet nu reeds het ergste kwaad, dat maar 12 schoenen breed en 3 maanden lang is! Eens echter zullen grootere draken ter wereld komen. Want, opdat den bovenmensch zijn draak niet ontbreke, de bovendraak die zijns waardig is, daartoe moet nog veel zon op het vochtige ur-woud gloeien. Ik raad: gij zoudt mijn bovenmensch duivel heeten.

Laat ons gebruik maken van ons recht als heeren om namen te geven, en goed noemen wat wij goed vinden, wij voornamen, wij goeden, wij schoonen, wij gelukkigen. Het is immers alles een kwestie van smaak; een weinig meer, een weinig minder, dat is juist hier veel, dat is hier het meeste. Baad ik u tot kuischheid? De kuischheid is bij sommigen een deugd, maar bij velen bijna