is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

ruimt dien bekrompen horizont, leert heen te zien over die heining, welke veler, och zoo kleine wereld, omtuint, en brengt eenig leven in dat eentonig bestaan. Leven — en, als God het wil, liefde. Het is iets kostelijks, menschenharten warm te mogen maken voor een heilige zaak. En dat geschiedt, wanneer men met kennis, op degelijke wijze, en met een „bewogen hart" opwekt tot ondersteuning van de Zending onder de heidenen.

Wij hoorden in de jongst-verloopen weken van groote gitten en legaten, der Zending ten goede gekomen; maar dat maakt de kleinere giften niet overbodig. En ook zij vloeien toe, overal waar de gemeente van hetgeen op het gebied, dat wij hier bespreken, hoort.

En daarom, mannen Broeders, zendingskaarten, zendingsberichten, levensberichten van zendelingen, werken over „Land und Leute", en over de theorie der zending u aangeschaft — en in den eerstvolgenden winter aan de gemeente meegedeeld eenige vruchten van uw studie. Zij zal er meer door worden gebaat dan door het lezen van strijdschriften, en gij wordt zelve rijker, terwijl gij aan anderen mededeelt.

Vergunt ons u den raad te geven, om af te spreken met eenige van uwe naburen, om in de wintermaanden, twee aan twee er op uit te gaan, en in kerk of school toespraken te houden, met kaarten en platen toegelicht, waarin gij over een bepaald zendingsgebied spreekt, zóó dat uw toehoorders als het ware zien wat gij verhaalt; en het ijs begint te smelten. De liefde ontwaakt. Experto crede. Zulke tochten zijn kruistochten in meer dan één zin des woords. Zij spreken van het kruis, en winnen voor het kruis.

De Gonfessioneele Vereeniging hield in de vorige week haar vroeger aangekondigde jaarvergadering. Zij werd