is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISOH ALBUM.

niets zeggen; maar de bekentenis moet mij van het hart, dat ik de gedichten in dezen almanak, een enkel uitgezonderd zoo stram en zoo stroef vind, dat ik ze liever niet gedrukt had gezien.

Of zeg ik te veel? Oordeel zelf! De kalender met de dagteksten doorbladerende, stiet ik op een blaadje dat gedichten bevat op den verjaardag van de moeder onzer koningin, en op dien der koningin zelve. Het laatste telt drie coupletten, waarvan het eerste aldus luidt:

God, geef Wilhelmina voorspoed, Kroon met eere en liefde haar; Maak aan haar in rijke volheid 't Bidden onzer harten waar. Schenk haar wijsheid in 't regeeren Vrede in hart en huis en land, Houd ons één met ons Oranje Door een heiligen liefdeband.

Is dit geen „kleppermanspoëzie?"

't Is mij onbekend, wie dit vers heeft gerijmd — maar ik zou hem bijna willen toevoegen, met een kleine variatie op een welbekend lied:

In naam van Oranje Doe open den haard, Waardoor zulk gerijmel Den schoorsteen in vaart.

Een stel jongere medewerkers, naast de oude, zou dezen Almanak geen kwaad doen.

Binnen ijzeren muren. Een verhaal uit den franschduitschen oorlog door Annie Lucas. Uit het