is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz.

O. E. Gronemeijer. De Jood in de Literatuur 1

A. S. E. T. De toenemende vervreemding van de kerk 50

A. Pijnacker Hordijk, Gedichten 67

D. Charles Preyer. Sterren ea Streepen. (Amerikaansche Korrespondentie) 73

Paolo Longo. Italiaansche Korrespondentie S4

F. W. Merens. Hypotheae of Reaultaat? 113

N. Rinnooij Het Hulppredikerschap in Neerlandsch-lndië. . . . 133

A. H. Raabe. Lewis Wallace, De Vorst van Indië 148

J. H. L. Roozemeijer. Eene belangrijke uitgave 164

A. W. Bronsveld. Het Piëtisme en het Methodisme, in betrekking

tot de Zending 201

G. A. v. d. Brugghen. Jezus als machthebbende 218

Eenige gedachten over Armenzorg 230

B. Luther's reis naar Rome 236

H. H. Barger. Kerkgeschiedenis eener Dorpsgemeente '281

G. A. Pijnvandraat. De jongste veldtocht van de Synode der Ned.

Herv. Kerk op het gebied van het Beheer der Kerkelijke goederen

en fondsen. 18%—1894 324

W. Jansen. Het Unie-voorstel verdedigd 339

J. J. P. Valeton Jr. Valsche pleitbezorgers Gods 351

W. J. J. Koole. Gezangen. 384

B. P. Italiaansche Korrespondentie 38(i

Th. Trede. Het Bloedwonder te Napels 409

G. A. Pijnvandraat. De jongste veldtocht van de Synode der Ned. Herv. Kerk op het gebied van het Beheer der Kerkelijke goederen

en fondsen. 1836—1894 43R

Dr. H. M. van Nes. Ideaal en Werkelijkheid 475

E. P. Kruijf. J. J. van Oosterzee. Practische Theologie. Een handboek voor jeugdige Godgeleerden. Eerste deel 503

D. J. van Dijk Jzn. Iets uit de Geschiedenis der Koloniale Politiek

en der Zending in Oeganda 529

Evolutie 568

J. Hohma. Verzoening, Verlossing, Genade 595