is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroniek.

Adriani ook tot hun getal behooren _ het smarf

wij verwachtten van tl Z^Vt^Z?*' dood en leven sneed hun levensdraad ?f ^er van

■3 het Kerstfeest zouden vi e t den W 'c l rooste allen, die hun het naast bestonde " i^LX! den gver van hen, die naast hen arbeidden!

zwbkér e°nDZo fiDen ?cWe-«g- en elders betegfnh^d n?°ndergaa° m den vloed> zij zoo lang

allTvasttfstaTn!0 ^ ^ ^ dat ^ -of

inlLthddT °°gen0P t0t Hem' die tr— «oudt en ons Volk ' V ^ ^ °W ]°™»>°™ Kerk,

ons Volk en Vorstenhuis geloovig aanbevelen. utrecht,

31 December 1894. A. W. Bbonsveld.

Anoniem /in Sn' tY1 • Pnscllla Kerstgave ƒ 25.-

menn°aTemtf Itg Koppel^ J Sc^^g. van

ƒ 400.70. Hulp-Ver F NO 'v-- Contribut>e Utrecht

v. Peterson7lWiL /5 ^meSe\/ 10— Mr.

Unie-coll. Nibn TlO TT m-- 8 ha^e ^ 117—

iiym. /- iu.—. Contributie Nijmegen ƒ 217.—.

Nijmegen, 24 Dec. 1894. Namens de Directie,

C. C. G-. de Pestebs,

Secret.-Penningm.