is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCHE KORIIESPONDENTIE.

laagste en wreedste booswichten. De moordenaars Vezina en Boggia woonden getrouw de godsdienstoefeningen bij, en de laatstgenoemde was steeds bereid om het balankijn meê te dragen, wanneer „de goede God" (de gewijde ouwel) moest gebracht worden naar een stervende. Ook bij geloofde, „dat men met den hemel het wel schikken en plooien kan."

De afschuwelijke Jona la Palla, ter dood veroordeeld om 11 doodslagen, die van zijn slachtoffers de vingers, de neuzen en de ooren afsneed, was zeer devoot, en biechtte eer hij stierf. Hij gebruikte op de galeien tweemalen 's maands het avondmaal. Het roover-hoofd Masini had eens drie van zijn medeburgers meegevoerd, van wie er een een priester was. Hij vermoordde dengenen, dien hij haatte, en dwong den priester, hem bedreigende met zijn bloedige hand, om het zieltogende slachtoffer de hostie toe te dienen.-

Ziedaar feiten, die duidelijk bewijzen, hoe het godsdiensdienstig gevoel ontaarden kan. Onze landlieden , vooral in de zuidelijke provincies, gelooven niet aan den God van het Evangelie, den God van erbarmen en van liefde. Zelfs is hun het karakter van Maria onbekend; zij roepen God en Maria aan, om hun slechte werken goed te maken, en hun wraak te kunnen koelen. De priester worgt zijn bijzit, en als hij, haar opbeurende, nog eenig teeken van leven bespeurt, trekt hij Van die omstandigheid ijlings partij, om haar de absolutie te geven, in extremis, in articulo mortis.

Een Napolitaan, 24 jaar oud, koesterde een zeer sterke vereering voor Onze Lieve Vrouw della Catena. Op zekeren dag bracht hij zijn vader met stokslagen om het leven, en riep uit: „Ongetwijfeld heeft de madonna mijn hand bestuurd, want bij den eersten slag viel mijn vader bijna dood ter aarde". Ik zou 't aangrijpend overzicht